Ελληνικά

Merde in France – Διεθνής Επιθεώρηση για την κρίση (RISC Paris), Γαλλία, Φεβρουάριος του 2012.